Ügyvédi Titoktartás

“Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást.
“Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.”
“Az ügyvédi titokkal az ügyfél vagy jogutódja jogosult rendelkezni.”
(Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVII. törvény)

EnglishHungarianRussianUkrainian